Atopiskt eksem

Grunden i behandlingen utgörs av daglig smörjning med mjukgörande preparat, vilket förbättrar den torra hudens nedsatta barriärfunktion och kan förlänga de eksemfria intervallen. Manifest eksem liksom klåda be­handlas genom smörjning med glukokortikoidpreparat:

  • Steroid grupp 1–2 till ansikte
  • Steroid grupp 2–3 (4) till extremiteter och bål

Målet med behandlingen är att patienten ska vara symtomfri. Klådfrihet bör uppnås inom 1 vecka, annars ökas steroidstyrkan. När man er­hållit klådfrihet och inga eller ringa eksemtecken återstår kan man glesa ut behandlingen.

Frekvensen av smörjningar ska vara tillräcklig för att bibehålla klådfrihet och fortsatt reduktion av eksemtecken. Vid försämring bör smörjfrekvensen trappas upp igen till dess förloppet vänder. Det är bättre att styra behandlingen utifrån kliniskt svar än att använda generella smörjscheman.

Se även Vårdpraxis på intranät Atopiskt eksem