Atopiskt eksem

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på Linda)
Den torra hudens försämrade barriärfunktion förbättras genom daglig smörjning med mjukgörande preparat, se Glukokortikoider till utvärtes bruk.

Eksem liksom klåda be­handlas i första hand genom smörjning med glukokortikoidpreparat, se Glukokortikoider till utvärtes bruk:

  • grupp 1–2 steroid, till ansikte
  • grupp 2–3 (4) steroid, se Glukokortikoider till utvärtes bruk, till extremiteter och bål

Målet med behandlingen är att patienten ska vara symtomfri. När man er­hållit klådfrihet och inga eller ringa eksemtecken återstår, kan man glesa ut behandlingen.

Frekvensen av smörjningar ska vara tillräcklig för att bibehålla klådfrihet och fortsatt reduktion av eksemtecken. Det är bättre att styra behandlingen utifrån kliniskt svar än att använda generella smörjscheman. Vid exacerba­tioner får man åter intensivbehandla.