Atopiskt eksem

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på intranätet Linda)

Den torra hudens försämrade barriärfunktion förbättras genom daglig smörjning med mjukgörande preparat, se ovan. Eksem liksom klåda be­handlas i första hand genom smörjning med glukokortikoidpreparat, se ovan:

  • grupp 1–2 steroid, till ansikte
  • grupp 2–3 (4) steroid, se ovan, till extremiteter och bål.

Målet med behandlingen är att patienten ska vara symtomfri. När man er­hållit klådfrihet och inga eller ringa eksemtecken återstår, kan man glesa ut behandlingen.

Frekvensen av smörjningar ska vara tillräcklig för att bibehålla klådfrihet och fortsatt reduktion av eksemtecken. Det är bättre att styra behandlingen utifrån kliniskt svar än att använda generella smörjscheman. Vid exacerba­tioner får man åter intensivbehandla.