Glukokortikoider till utvärtes bruk

Grupp 1 (milda)

hydrokortison

kräm, salva

Hydrokortison*

fet kräm

Mildison Lipid

Grupp 2 (medelstarka)

klobetason

kräm, salva

Emovat

hydrokortisonbutyrat

kräm, lösn, salva

Locoid

"

fet kräm

Locoid Lipid

"

emulsion

Locoid Crelo

I andra hand:
Topikala calcineurinhämmare (takrolimus och pimekrolimus) är mindre vasoaktiva och mindre barriärskadande än kortikosteroider. Calcineurinhämmare kan därför vara ett alternativ till mild eller medelstark kortikosteroid vid långvarig behandling t ex i ansiktet eller när barriärskada bedöms vara en drivande komponent i eksemet.

takrolimus

salva

Protopic*

Grupp 3 (starka)

I första hand:

mometason

kräm

Ovixan

I andra hand:

mometason

kräm, lösn, salva

Elocon*

betametason

kräm, lösn, salva, emulsion

Betnovat

flutikason

kräm

Flutivate

Grupp 4 (extra starka)

klobetasol

kräm, lösn, salva

Dermovat

schampo

Clobex

* utbytbart