Huvudlöss

Man ska endast behandla när levande löss påvisats och inte vid endast misstanke. Man bör kontrollera behandlingens effekt efter en vecka med hjälp av luskam och vid behov upprepa behandlingen. Med tanke på att resistensen (motståndskraften) mot läkemedelsbehandling har ökat rekommenderar vi i första hand medicintekniska produkter mot huvudlöss som innehåller silikonföreningen dimetikon.

dimetikon (silikonförening)

kutan lösning

Hedrin, Nyda