Medel vid STD

Genital herpesinfektion

valaciklovir

t.ex. Valaciclovir*

aciclovir

t.ex. Aciclovir*

Klamydiainfektion

doxycyklin

t.ex. Doxycyklin*

erytromycin

Ery-Max

Erytromycin bör endast användas då doxycyklin är olämpligt.

* utbytbart