Medel vid STD

Genital herpesinfektion

valaciklovir

Valaciclovir*

aciclovir

Aciclovir*

Klamydiainfektion

doxycyklin

Doxycyklin*

100 mg x 2 första dagen, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar. Märk recept ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”

Om doxycyklin av någon anledning inte lämpar sig, ta kontakt med hudkliniken för ställningstagande till annan behandling.

Kondylom

podofyllotoxin

kräm, lösning

Wartec

* utbytbart