Mjukgörande preparat

 

Mjukgörande preparat ska bara förskrivas på recept om det vid förskrivningstillfället finns en tydlig medicinsk indikation. Canoderm/Karbamid har indikationen förebyggande behandling mot atopiskt eksem, vilket inget annat mjukgörande preparat har. Den huvudsakliga fuktighetsbevarande substansen anges inom parentes.

Karbamid, t ex Canoderm*, kräm el. lotion - (5 % karbamid)
Miniderm Duo, kräm - (2% karbamid och 20 % glycerol)

Vid follikulit

Propyless, lotion - (20 % propylenglykol)
Oviderm, kräm - (25 % propylenglykol)

Vid iktyos och hyperkeratotisk hud

Locobase LPL - (20 % propylenglykol och 4,5 % mjölksyra)
Calmuril - (10% karbamid och 5% mjölksyra)

 

* utbytbart