Mjukgörande preparat

Den huvudsakliga fuktighetsbevarande substansen anges inom parentes.

Canoderm** kräm el. lotion

(5 % karbamid)

Karbamid i Essex Lotion 10%

(10 % karbamid)

Fenuril, Karbasal, kräm*

(4 % karbamid och 4 % NaCl)

Miniderm, kräm el. lotion

(20 % glycerol)

Propyless, lotion

(20 % propylenglykol)

Propyderm, kräm

(20 % propylenglykol)

Oviderm, kräm

(25 % propylenglykol)

 OBS! Mjukgörande preparat ska bara förskrivas på recept om det vid för­skrivningstillfället finns en tydlig medicinsk indikation.

Vid iktyos och hyperkeratotisk hud

Locobase LPL

(20 % propylenglykol och 4,5 % mjölksyra)

**Canoderm (5 % karbamid) har (som enda mjukgörande) fått indikation förebyggande av återfall av atopiskt eksem, med dosering två gånger dagligen och helst efter kontakt med vatten. 
* utbytbart