Psoriasis

Psoriasis – lokalbehandling

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på Linda)

Guttat psoriasis

 • mjukgörande kräm
 • grupp 3–4 steroid, se ovan

Plaquepsoriasis

 • vid behov avfjällande behandling, t ex Salicylsyra 2% i Essex kräm
 • grupp 3–4 steroid, se ovan (i ansikte och kroppsveck används grupp 2-steroid under begränsad tid, därefter utglesning)
 • Zoriaxiol (kalcipotriol) salva
 • Kombinationen Zoriaxiol salva fem dagar per vecka och grupp 3–4 steroid två dagar per vecka kan övervägas
 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva. Daivobet* gel kan användas på hela kroppen (endast i förmånen på indikation hårbottenpsoriasis)
 • Enstilar# (kalcipotriol + betametason) kutant skum

Hårbottenpsoriasis

 • avfjällande behandling, t ex Salicylsyreolja APL eller Salicyl i Essexkräm
 • schampo Selsun eller Ketokonazol kan övervägas
 • Zoriaxiol (kalcipotriol) kutan lösning (begränsad förmån)
 • Daivobet* gel eller Enstilar# kutant skumgrupp 2-steroid, kräm, se ovan. Används under begränsad tid, därefter utglesning

Invers psoriasis

 • grupp 2-steroid, kräm, se ovan. Används under begränsad tid, därefter utglesning

Hand- och fotpsoriasis

 • avfjällande behandling, eventuellt under ocklusion
 • grupp 3–4-steroid, se ovan. Ocklusion under hydrokolloidalt förband kan övervägas, t ex Douderm extra thin (hjälpmedelsförskrivning)
 • Daivobet (kalcipotriol + betametason) salva.

*utbytbart, # Har en annan beredningsform, som i kliniska studier visat på bättre effekt än Daivobet, sannolikt beroende på bättre biotillgänglighet.

Rekommenderad fysisk aktivitet vid psoriasis

Psoriasis – livsstil

Även om det vetenskapliga underlaget är begränsat verkar personer med psoriasis vara extra känsliga för ohälsosamma levnadsvanor och tillståndet kan förbättras med förändringar av livsstil, däribland fysisk aktivitet (FA). Vidare är de positiva psykologiska effekterna av FA mycket viktiga för psoriasispatienter, som har en förhöjd risk för depression. Andra diagnoser som förekommer som samsjuklighet hos måttlig till svår psoriasis kan vara diabetes typ 2, hypertoni, depression eller övervikt och fetma (se kapitlet Levnadsvanor). Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och sjukvården erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor till personer med svår psoriasis.[1] Psoriasis-livsstilsmottagningar erbjuder patienter rådgivning eller samtal om hälsosamma levnadsvanor. Här ingår förutom FA och stressreduktion även tobaksbruk, riskbruk av alkohol, kostråd samt eventuell viktreduktion.

[1] Källa: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, www.socialstyrelsen.se