Psoriasis

Vårdpraxis/intranät: Psoriasis 

Guttat psoriasis

 • mjukgörande kräm
 • grupp 3–4 steroid, se tidigare avsnitt

Plaquepsoriasis

 • vid behov avfjällande behandling, t ex Salicylsyra 2% i Essex kräm
 • grupp 3–4 steroid, se ovan (i ansikte och kroppsveck används grupp 2-steroid under begränsad tid, därefter utglesning)
 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva. Daivobet* gel kan användas på hela kroppen (endast inom förmånen på indikation hårbottenpsoriasis)
 • Enstilar# (kalcipotriol + betametason) kutant skum

Hårbottenpsoriasis

 • avfjällande behandling, t ex Salicylsyreolja APL eller Salicylsyra i Essexkräm
 • schampo Selsun eller Fungoral kan övervägas
 • Daivobet* gel eller Enstilar# kutant skum

Invers psoriasis

 • grupp 2-steroid, kräm, se ovan. Används under begränsad tid, därefter utglesning

Hand- och fotpsoriasis

 • avfjällande behandling, eventuellt under ocklusion
 • grupp 3–4-steroid, se ovan. Ocklusion under hydrokolloidalt förband kan övervägas, t ex Duoderm extra thin (hjälpmedelsförskrivning)
 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva.

Psoriasis – livsstil

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör hälso- och sjukvården erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor till personer med svår psoriasis. Psoriasis-livsstilsmottagningar erbjuder patienter rådgivning eller samtal om hälsosamma levnadsvanor. Här ingår förutom fysisk aktivitet och stressreduktion även tobaksbruk, riskbruk av alkohol, kostråd samt eventuell viktreduktion. Se även avsnitt levnadsvanor och lat-FYSS.

* utbytbart # Har en annan beredningsform, som i kliniska studier visat på bättre effekt än Daivobet, sannolikt beroende på bättre biotillgänglighet.