Rosacea

Vid otillräcklig effekt eller dålig tolerans kan man i första hand prova annat utvärtes preparat. Vid mer uttalade symtom överväg systemisk behandling.

I första hand:

azelainsyra

gel

Finacea

ivermektin

kräm

Soolantra
(begränsad förmån)

I andra hand:

metronidazol

kräm

Rozex

lymecyklin

kapslar

Tetralysal*

*utbytbart