Rosacea

Vid otillräcklig effekt kan man i första hand prova annat utvärtes preparat. Vid mer uttalade symtom överväg systemisk behandling. Lågdoserade antibiotika innebär vid långtidsanvändning risk för resistensutveckling. Därför rekommenderas inte lågdoserade doxycyklinkapslar (Oracea, ej förmån).

I första hand:

azelainsyra

gel

Finacea

ivermektin

kräm

Soolantra
(begränsad förmån)

I andra hand:

metronidazol

kräm

Rozex

lymecyklin

kapslar

Tetralysal*

brimonidin

gel

Mirvaso (ej förmån)

Många patienter med rosacea lider av erytem och flushattacker, vilket för vissa kan ha en stor påverkan på livskvaliteten. Dessa symptom är ofta svårbehandlade. Brimonidin, en alfa-2-adrenerg receptorantagonist som verkar genom kutan vasokonstriktion, kan provas men biverkningar är vanliga och liknar ursprungssymptomen.

* utbytbart