Rosacea

I första hand:

azelainsyra

gel

Finacea

ivermektin

kräm

Soolantra (begränsad förmån)

brimonidin

gel

Mirvaso** (ej förmån)

I andra hand:

lymecyklin

kapslar

t.ex. Tetralysal*

Lokalbehandling med azelainsyra gel har visat bättre effekt än metronidazol i kliniska studier. Därför rekommenderas inte metronidazol som dessutom är ett antibiotikum.

Vid otillräcklig effekt kan man gå över till systemisk behandling.

Lågdoserade antibiotika i långtidsanvändning innebär större risk för resistensutveckling. Därför rekommenderas inte lågdoserade doxycyklinkapslar (Oracea).

** Många patienter med rosacea lider av plötslig värmekänsla med rodnad och klåda vilket kan ha en stor påverkan på livskvaliteten. Dessa symptom svarar dåligt på etablerade läkemedelsbehandlingar. Brimonidin är en höggradigt selektiv alfa-2-adrenerg receptorantagonist som reducerar dessa symptom genom direkt kutan vasokonstriktion. De vanligaste biverkningarna liknar ursprungssymptomen.
* utbytbart