Antiviral behandling

Patientgrupper där antiviral terapi bör övervägas (även hos vaccinerade)

– Influensa som kräver sjukhusvård.

– Medicinska riskgrupper med risk för komplicerat förlopp

Förutsättningar som måste vara uppfyllda:

– Lokal influensaepidemi som är virologiskt verifierad

– Symtombild talande för influensa

– Annan allvarlig infektion utesluten

– Behandlingsstart möjlig senast 48 tim efter symtomdebut

Behandling av vuxna och barn

oseltamivir

Tamiflu

≤ 15 kg

30 mg x 2 i 5 dagar

> 15 kg till 23 kg

45 mg x 2 i 5 dagar

> 23 kg till 40 kg

60 mg x 2 i 5 dagar

> 40 kg

75 mg x 2 i 5 dagar

Behandling av vuxna och barn > 5 år

zanamivir

Relenza

Oral inhalation via diskhaler, 2 inhalationer (5 mg) x 2 i 5 dagar

Antiviral profylax

Indikationer

Viktigaste målgruppen är de medicinska riskgrupperna. Indikationen för att ge profylax med antivirala medel bör bedömas från fall till fall. Kan övervägas vid utbrott på sjukhus, sjukhem, andra institutioner, till riskpatient vid influensasmitta i familj där någon tillhör riskgruppen, vid kontraindikation mot vaccination samt vid sen vaccination innan skyddseffekt uppnås (14 dagar).

Profylax av vuxna och barn 

oseltamivir

Tamiflu

≤ 15 kg

30 mg x 1 i 10 dagar

> 15 kg till 23 kg

45 mg x 1 i 10 dagar

> 23 kg till 40 kg

60 mg x 1 i 10 dagar

> 40 kg

75 mg x 1 i 10 dagar