Endokarditprofylax

  1. Vikten av förebyggande tandvård är den enskilt viktigaste rekommendationen.
  2. Generell rekommendation med endos antibiotikaprofylax vid tandvård är inte befogad.
  3. Antibiotikaprofylax kan dock övervägas efter individuell bedömning. Ansvarig läkare ansvarar då för att patienten och dennes tandläkare/tandhygienist informeras.

Ingrepp där antibiotikaprofylax kan vara aktuell enligt tillägget ovan är tandextraktion, subgingival depuration (tandstensskrapning) samt vid dentoalveolär kirurgi. European Society of Cardiology beskriver förhöjd risk för patienter med mekanisk hjärtklaff, nyligen genomgången endokardit och cyanotiskt hjärtvitium.