Enteriter

Eftersom flertalet bakteriella tarminfektioner är självläkande är specifik behandling sällan nödvändig. Endast vid svår enterit och hög feber bör antibiotika användas. V.g. se Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit och Nationell kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit hos barn.  

Clostridiodies difficile-infektion

Vid lätta symtom utsätts, om möjligt, pågående antibiotikabehandling, var­efter man ofta kan avvakta med specifik behandling.
Asymtomatiskt bärar­skap av C. difficile skall ej behandlas.

Vid lätta symtom utsätts, om möjligt, pågående antibiotikabehandling och avvakta om möjligt specifik behandling. Asymtomatiskt bärarskap av C. difficile skall ej behandlas.

I första hand:

  • Fidaxomicin 200 mg x 2 i 10 dagar eller
  • Vankomycin 125 mg x 4 i 10 dagar vid låg risk för recidiv eller om fidaxomicin ej finns tillgängligt.

Vid behandlingsvikt eller recidiv ta kontakt med infektionsspecialist.

Giardia lamblia

Behandla alla positiva fynd oberoende av grad av symtom. Smittspårningspliktig. Provta hela familjen.

metronidazol

500 mg x 3 i 6 dagar

Metronidazol