Influensa (säsonginfluensa)

För detaljer se www.regionvasterbotten.se/smittskydd under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2019/20

Flödesschema kring handläggning av misstänkta fall av influensa finns beskrivet i dokumentet Handläggning av misstänkta fall av influensa

Vaccination mot säsonginfluensa

Riskgrupper som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2019.

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling