Maskinfektioner

De i Sverige vanligast förekommande maskinfektionerna (springmask och spolmask) kan behandlas med mebendazol (Vermox), i regel dock inte barn under två år. Springmaskinfektion hos barn under två år kan i stället behand­las med pyrvinium (Vanquin eller Pyrvin). Båda substanserna finns receptfritt.

mebendazol

100 mg x 1 eller 5 ml x 1

Vermox

pyrvinium

50 mg/10 kg x 1
(max 8 st)

Vanquin

pyrvinium

100 mg/10-15 kg x 1 (max 6 st)

Pyrvin