Maskinfektioner

De i Sverige vanligast förekommande maskinfektionerna (springmask och spolmask) kan behandlas med mebendazol (Vermox), i regel dock inte barn under två år. Springmaskinfektion hos barn under två år kan istället behand­las med pyrvinembonat (Vanquin) som är receptfritt.

Mebendazol

Vermox

100 mg x 1 eller 5 ml x 1

pyrvin

Vanquin

50 mg/10 kg x 1