Pneumokockvaccination till vuxna

De som tillhör samma riskgrupp som för influensavaccination, förutom gravida, rekommenderas en dos Pneumovax och sedan ingen mer dos pneumokockvaccin. Till personer med särskilt hög risk, till exempel avsaknad av mjälte, cochleaimplantat, hiv-infektion och gravt nedsatt immunförsvar, rekommenderas en kombination av både Prevenar 13 och Pneumovax enligt ett särskilt schema.

För mer information läs på www.regionvasterbotten.se/smittskydd - under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2019/20 dokumentet Pneumokockvaccination vuxna.