Svampinfektioner

Här har inkluderats medel för behandling av orofaryngeal candi­dos. Behandling ska inte inledas utan att man först försökt att identifiera predisponerande faktorer eller bakomliggande sjukdom.

Medel för munhåla-svalg, lokalt verkande

nystatin

mixtur

t.ex. Nystimex*

1 ml x 4 i 2 veckor

Medel för systemiskt bruk

flukonazol

tabl, mixt

t.ex. Fluconazol*

dosering se FASS i 2v

*utbytbart