Svampinfektioner

Här har inkluderats medel för behandling av orofaryngeal candi­dos. Behandling ska inte inledas utan att man först försökt att identifiera predisponerande faktorer eller bakomliggande sjukdom.

Medel för munhåla-svalg, lokalt verkande

nystatin

mixtur

1 ml x 4 i 2 veckor

Nystimex*

Medel för systemiskt bruk

flukonazol

kapsel

dosering se FASS
i 2 v

Fluconazol*

flukonazol

oral susp

dosering  se FASS
i 2 v

Diflucan

Vid oral candidos hos spädbarn behandla enbart symptomgivande svampinfektion (t.ex. dålig sugförmåga). Se 1177.se för egenvårdsråd.

* utbytbart