Tillfällig utsättning av läkemedel

Vid risk för intorkning, kan det vara aktuellt med tillfällig utsättning av exempelvis metformin, ACE-hämmare, ARB samt diuretika.