Anorektala problem

Den absolut viktigaste insatsen vid anorektala besvär är att undersöka patienten med inspektion, palpation, rektoscopi samt proktoscopi.

Vid fynd av hemorrojder bör tarmreglerande bulkmedel insättas. Om det föreligger problem med soiling kan hudskyddande salva (Zinkpasta, Silonsalva) vara lindrande. Smärta är ett ovanligt symtom på hemorrojder, leta efter analfissur.

Anala hudflikar kan innebära hygienproblem men åtgärdas inte inom Landstingsvård utan hänvisas till privat vård. Analfissur ses bäst vid yttre inspektion. Vid anal klåda bör bakomliggande orsak behandlas. Hydrokortisonkräm 1 % kan användas som kortare kur för att bryta en ond cirkel vid klåda.

För mer utförliga rekommendationer hänvisas till:

http://intranet.vll.se/linda/Vardpraxis/Vardpraxis.nsf/fbed07938bf44b70c1256def0055bacb/681977bab1159b54c1257a9c003ed096/$FILE/ATT744AS/PM%20colorektalkirurgi.doc

hydrokortison

Kräm 1%

Hydrokortison

zinkoxid +ichtammol +titanoxid

Salva

Inotyol