Antiemetika

Dokumentation av antiemetika är främst från patienter där illamåendet är framkallat av åtgärd inom sjukvård (operation eller cytostatikabehandling) eller som del vid balansrubbning. Evidensen för behandling av kroniskt illamående är låg. För fler läkemedel se avsnittet Graviditetsillamående och Illamående i kapitlet Palliativ vård i livets slutskede.

ondansetron

4-8 mg x 1-2

Ondansetron*

metoklopramid

10 mg x 1-3 (max 5 dagar)

Primperan*

meklozin

25 mg x 1-2

Postafen

*utbytbart