Riskfaktorer för gastrointestinal blödning

Vid NSAID/ASA behandling

OBS: Det finns även ökad blödningsrisk vid lågdos ASA (Trombyl 75 mg)

Säkerställda riskfaktorer
Ålder > 75 år
Tidigare ulcus
Kombination av flera NSAID/ASA preparat
Behandlingstid > 3 mån
Helicobacter pylori-infektion
Behandling med SSRI, kortikosteroider eller antikoagulantia

Misstänkta riskfaktorer
Kvinnligt kön
Rökning
Alkohol