Medel vid idiopatiskt restless legs syndrom (RLS)

pramipexol

t.ex. Pramipexol* (generikum till Sifrol)

levodopa+ benserazid

Madopark Quick

Madopark Quick mite

t.ex. Madopark*

Madopark Depot

levodopa + carbidopa

t.ex. Sinemet

t.ex. Levocar

Det är viktigt att utesluta åtgärdbar orsak till RLS, såsom t.ex. järnbrist (kontrollera S-ferritin som skall vara >45 µg/l) eller läkemedelsbiverkning.

Förstahandsvalet vid daglig farmakologisk behandling utgörs av dopaminagonist som har mindre risk för augmentation (att symtomen försämras med längre tids användning av läkemedel) än levodopa. Generiskt pramipexol rekommenderas som förstahandsval vid insättning av dopaminagonist.

Levodopa kan användas av personer som endast har besvär ibland (t.ex. långa flygresor, teaterföreställningar). Dosen utprovas individuellt och kan ligga mellan 50 och 200 mg. Även om levodopa inte har denna indikation formellt godkänd finns omfattande och god erfarenhet av den behandlingen, dock med betydande augmentationsrisk vid kroniskt bruk. För utförliga rekommendationer, v.g. se behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket Restless legs syndrom 2009:(20)3.

* utbytbart