Diagnostika m.m.

Inför ögonbottenundersökning ges ett kortverkande antikolinergikum, tro­pikamid, som ger både pupillvidgning och cykloplegi (ackommodations­förlamning). Återgång till normal ackommodation tar 3–4 timmar, varför det kan vara olämpligt med bilkörning under denna tid. Droppa ej vid misstanke om trång kammarvinkel utan remittera då till ögonspecialist.

tropicamid (pupillvidgande)

ögondr+

Tropikamid

Lokalanestetika, t.ex. tetrakain, används vid bortskrapning av främmande kropp på hornhinnan, för att underlätta viss undersökning etc. Observera att alla ytanestetika är vävnadstoxiska och fördröjer sårläkning. De är EJ av­sedda för långvarigt bruk.

tetracain-HCl (lokalanestetikum)

ögondr+

Tetrakain

Vid tryckmätning med applanationstonometer behövs både lokalanestetika och fluoresceinfärg. Kombinationspreparat, lidokain-fluorescein, finns.

lokalanestetikum + fluoresceinfärg

ögondr+

Lidokain-fluorescein

Enbart fluoresceinfärg används fr.a. för att underlätta diagnostiken av epi­telskador på hornhinnan, men också för att bedöma tårfilmen vid ögontorr­het.

fluoresceinfärg

sterila strips

t.ex. FluoGp

+ ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns