Akut bakteriell rinosinuit

Symptom mer än 10 dagar eller försämring efter 5 dagar tillsammans med symptom inkluderande feber, ensidig mellanansiktessmärta, purulent snuva, synlig vargata eller patientupplevelse av dålig lukt talar för bakterieinfektion. Statusfynden predikterar bakteriell genes bäst, utan fysisk undersökning kan inte diagnos ställas med säkerhet. Vid svåra symptom kan antibiotika övervägas. Komplikationer till akut bakteriell rinosinuit är sällsynta men vid fokal ansiktssvullnad, ögonpåverkan, allmänpåverkan eller meningitsymptom bör patienten remitteras akut.

I övrigt symptomlindrande egenvård vid behov med receptfria läkemedel såsom peroral smärtstillande, kärlsammandragande nässpray och nässpray med ipratropium mot rinnsnuva. Vid samtidig allergisk rinit kan antihistamin och/eller nasal steroid ges. Koksaltsköljning kan ha tilläggseffekt som symptomlindring hos motiverad patient.

mometason

nässpray

Mometason*

loratadin

tabl

Loratadin*

Förstahandsmedel vid antibiotikaindikation

fenoximetylpenicillin

1,6 - 2 g** x 3 i 7–10 dagar.

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi av typ 1

doxycyklin

200 mg 1:a dagen sedan
100 mg x 1 i 6 dgr

Doxycyklin*

 

Andrahandsmedel

amoxicillin

750 mg x 3 i 7–10 dagar

Amoxicillin*

Akut rinosinuit hos barn

Barn har årligen 6–8 ÖLI. Detta är ett naturligt steg i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha nästäppa och missfärgad snuva även under lång tid utan att vara behandlingskrävande. Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.

Barn med okomplicerad rinosinuit har ingen nytta av antibiotikabehandling. Vid fokal ansiktssvullnad, ögonpåverkan, allmänpåverkan med svår huvudvärk eller meningitsymptom bör barnet remitteras akut.

* utbytbart ** vikt > 80 kg samt gravida ska ha 2 g x 3