Akut mediaotit

Behandlingsvinst av antibiotika i regel liten och komplikationsrisken mycket liten. För alla rekommenderas högläge och smärtstillning vid behov. Öronmikroskopi eller pneumatisk otoskopi ökar diagnostisk säkerhet jämfört med otoskopi. Läs gärna Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 2019-01-01

Perforation: Peroral antibiotikabehandling rekommenderas. Vid samtidigextern otit ges även örondroppar Terracortril med Polymyxin B.

Barn <1år:

Peroral antibiotika rekommenderas.

Barn 1–2 år:

Peroral antibiotika rekommenderas vid dubbelsidig AOM.

Barn 1–12 år:

Aktiv expektans 2–3 dagar. Antibiotika vid komplicerande faktorer.

Övriga >12 år:

Peroral antibiotika rekommenderas.

Komplicerande faktorer är fr.a. immunbrist, tidigare skallbasfraktur, inopererat cochleaimplantat eller svår värk trots adekvat smärtlindring. Kontakt med ÖNH-klinik vid allmänpåverkan, yrsel med nystagmus, ansiktsförlamning eller mastoiditsymptom, alt barn/infektionsklinik vid meningittecken. Förstahandsmedel

fenoximetylpenicillin

t.ex. Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 alt. 1,6 - 2 g** x 3 i 5 dagar

Vid penicillinallergi av typ 1

erytromycin

Ery-Max

10 mg/kg x 4 alt. 20 mg/kg x 2 i 7 dagar.

Tvådosförfarande ökar risken för mag-tarmbiverkningar.

Recidiv hos barn inom 4 veckor

fenoximetylpenicillin

t.ex. Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 i 10 dagar

alt.

amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

20 mg/kg x 3 i 10 dagar

Andrahandsmedel

Terapisvikt på fenoximetylpenicillin

Terapisvikt definieras som utebliven symptomlindring efter tre dygns antibiotikabehandling. Undersök på nytt. Vid säkerställd diagnos bör om möjligt odling från NPH eller purulent hörselgångssekret tas. Empirisk behandling mot icke betalaktamasproducerande H. influenzae.

amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

20 mg/kg x 3 upp till fulldos 750 mg x 3 i 10 dagar

*utbytbart, **vikt > 80 kg samt gravida ska ha 2 g x 3