Akut rinosinuit hos vuxna

Inflammation i näs-, och bihåleslemhinna kan orsaka symptom som värk från bihålor, nästäppa, rinnsnuva och färgad snuva. De flesta rinosinuiter läker spontant. Besvären är ofta långvariga, 2–3 veckor. Överväg andra orsaker till ansiktssmärta om det är enda symptomet som patienten upplever.

Komplikationer till akut rinosinuit är sällsynta men vid ansiktssvullnad, ögonpåverkan, allmänpåverkan med svår huvudvärk eller meningitsymptom bör patienten remitteras akut.

Behandling enligt europeiskt konsensusdokument (EPOS 2012):

Nässpray med kortikosteroid i högdos har bäst effekt på symptom och duration oavsett om viral eller bakteriell genes. Peroral kortikosteroid har inte bevisad bättre effekt och bör i regel undvikas. I övrigt symptomlindrande egenvård vid behov med receptfria läkemedel såsom smärtstillande mot värk, kärlkonstringerande nässpray mot nästäppa, nässpray med ipratropium mot rinnsnuva. Vid samtidig allergisk rinit kan antihistamin ges. Koksaltsköljning kan ha tilläggseffekt som symptomlindring hos motiverad patient.

mometason

nässpray

t.ex. Mometason*

loratadin

tabl

t.ex. Loratadin*

Indikation för antibiotikabehandling kan föreligga vid:

Symptom >10 dagar eller som förvärras efter >5 dagar, med nästäppa eller färgad snuva i kombination med svår lokal värk och/eller feber.

Förstahandsmedel vid antibiotikaindikation

fenoximetylpenicillin

t.ex. Kåvepenin*

1,6 - 2 g** x 3 i 7–10 dagar.

Vid penicillinallergi av typ 1

doxycyklin

t.ex. Doxycyklin*

200 mg 1:a dagen sedan 100 mg x 1 i 6 dgr

amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

750 mg x 3 i 7–10 dagar

*utbytbart, **vikt > 80 kg samt gravida ska ha 2 g x 3