Icke-farmakologisk behandling

Rekommenderad fysisk aktivitet

 • Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet för att:
  • bromsa benförlust eller öka bentäthet.
  • minska fall och frakturer.
  • förbättra hälsorelaterad livskvalitet.
 • Personer med osteoporos och fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning för att minska risken för fall och fraktur.
 • Vid manifest osteoporos, framför allt bland äldre, rekommenderas individuellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med balansträning och promenad.
 • Personer med osteoporos bör även rekommenderas aerob fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar.

Annan icke-farmakologisk behandling

 • Rökstopp. Se levnadsvanor.
 • Adekvat kaloriintag
 • Viktbärande fysisk aktivitet
 • Fysioterapi
 • Patientutbildning
 • Översyn av läkemedel som medför ökad risk för osteoporos och fall, se vårdpraxis
 • Fallprevention, se Socialstyrelsen