Allmänt och rådgivning

Allmänt

Subcutan administration av läkemedel är säker och väldokumenterad i palliativ vård. En kvarliggande, subcutan nål (t.ex. Neoflon) kan sättas på bröstkorgens framsida eller överarmen för att undvika upprepade, onödiga stick.

Rådgivning

Palliativa konsultteamet (PKT), en del av Palliativ Medicin, Cancercentrum, erbjuder råd och stöd i palliativa frågor.

Lycksele PKT tel 0950-391 04

Skellefteå PKT tel 0910-77 15 07

Umeå PKT tel 090-785 05 55

Lästips:

Nationella vårdprogram palliativ vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård