Ångest i palliativ vård

I första hand inj midazolam 2,5 mg sc. Behandling med midazolam är lättstyrd p.g.a. kort halveringstid- 1,5–2,5 tim. I andra hand inj diazepam (Stesolid) 2,5–5 mg sc, betydligt mer svårstyrt p.g.a. mycket lång halveringstid och aktiv metabolit. Midazolam ges i halv dos vid njursvikt, diazepam ges med försiktighet vid njursvikt.

I första hand:

midazolam

inj

Midazolam Hameln*

I andra hand:

diazepam

inj

Stesolid novum

* utbytbart