Illamående

I första hand inj metoklopramid (Primperan) 10 mg x 1–3 sc/iv alternativt inj haloperidol (Haldol) 1–2 mg sc x 1-2. Vid otillräcklig effekt kan metoklopramid och haloperidol kombineras.  Som nästa steg prova gärna tillägg med inj betametason (Betapred) 4–8 mg sc/iv per dygn alternativt inj ondansetron (Ondansetron) 4-8 mg sc/iv x 1-2. Vid njursvikt ges metoklopramid och haloperidol i halv dos. Ordinera ej metoklopramid eller haloperidol till patienter med Parkinsons sjukdom eller Lewy body demens.

I första hand:

haloperidol

inj

Haldol

metoklopramid

inj

Primperan

ev tillägg

betametason

inj

Betapred

ondansetron

inj

Ondansetron