Lugnande medel

midazolam

oral vätska,
extempore 1 mg/ml

Midazolam APL

Förslag till dosering peroralt till vuxna: 0,2–0,3 mg/kg. Till patienter över 65 år: halv dos. Totala dosen bör maximeras till 15 mg för rutinpatienten.
Till barn peroralt och rektalt: Vanligen ges 0,3 mg/kg men dosen kan ökas till 0,4 mg/kg. Totala dosen till barn bör maximeras till 10 mg.

oxazepam

tabl

t.ex. Oxascand*

Till vuxna: 10–15 mg tas minst en timme före behandling, obs försiktighet vid behandling av äldre och vissa sjukdomstillstånd.

diazepam

klysma

t.ex. Stesolid prefill*

Stesolid rektal prefill klysma föredras av barnspecialisttandläkare då rektalsprutan indikerar rätt injicerad mängd.

* utbytbart