Lugnande medel

midazolam

oral vätska, extempore
1 mg/ml

Midazolam APL

Dokument från Folktandvården ”Sedering med midazolam: vuxna”: http://lita.vll.se/dokumentportal/Document/Details/252472

Vuxna 18-55 år 0,2 mg/kg max 18 ml. 56-70 år 0,1 mg/kg max 9 ml samt 71-80 år 0,05 mg/kg max 4,5 ml.

Till barn peroralt och rektalt: Vanligen ges 0,3 mg/kg men dosen kan ökas till 0,4 mg/kg. Totala dosen till barn bör maximeras till 10 mg.

oxazepam

tabl

t.ex. Oxascand*

Till vuxna: 10–15 mg tas minst en timme före behandling, obs försiktighet vid behandling av äldre och vissa sjukdomstillstånd.

diazepam

klysma

t.ex. Stesolid prefill

Stesolid rektal prefill klysma föredras av barnspecialisttandläkare då rektalsprutan indikerar rätt injicerad mängd.

*utbytbart