Lugnande medel

midazolam

oral vätska extempore 1 mg/ml

 Midazolam APL

Till barn peroralt och rektalt: Vanligen ges 0,3 mg/kg men dosen kan ökas till 0,4 mg/kg. Totala dosen till barn bör maximeras till 10 mg.

oxazepam

tabl

Oxascand*

Till vuxna: 10–15 mg tas minst en timme före behandling, obs försiktighet vid behandling av äldre och vissa sjukdomstillstånd.

diazepam

klysma

Stesolid prefill

Stesolid rektal prefill klysma föredras av barnspecialisttandläkare då rektalsprutan indikerar rätt injicerad mängd.

* utbytbart