Medel vid svampinfektioner

Det är viktigt vid all candidabehandling att försöka åtgärda bakomliggande orsaker. God mun- och proteshygien krävs. I första hand ska oral candidos behandlas med lokalt verkande medel om patienten är immun­kompetent och candidainfektionen symtomgivande.

Lokalbehandling:

nystatin

mixtur

t.ex. Nystimex*

Dosering: 1 ml x 4 i 4-6 veckor

metylrosanilin

lösning 0,1 %

Metylrosanilin APL
(Gentianaviolett)

Dosering: Penslas på slemhinnan i några dagar

mikonazol

oral gel

Daktarin
(licenspreparat)

Systembehandling:

flukonazol

kapslar, mixtur

t.ex. Fluconazol*

Till munvinklar rekommenderas:

mikonazol+hydrokortison

kräm

Cortimyk, Daktacort

* utbytbart