Medel vid virusinfektioner

Virushämmande medel för systemiskt bruk finns med olika aktiva medel och i olika beredningsformer. Aciklovir är det äldsta medlet och förskrivs fortfarande mest vid systembehandling av herpessimplex-infektioner. Dose­ring är beroende av patientens immunförsvar. Dosering se FASS.

Lokal behandling

penciklovir

kräm 1 %

Vectavir

aciklovir

kräm 5 %

Zovirax, Anti

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter symtomdebut. Appli­ceras frekvent under den vakna delen av dygnet. Dosering, se FASS.