Akut- och katastrofmedicinskt centrum

Akut och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) bedriver utbildning, forskning och utveckling samt skaderegistrering och skadeprevention.

Skaderegistrering och skadeprevention

Forskning och utveckling

Utbildning

EU-projekt

Kontakt

Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) bedriver utbildning inom flygmedicin, hypotermi och kylskador, katastrofmedicin samt instruktörsutbildning för utryckningsförare, utvecklingsprojekt inom akutsjukvård samt skaderegistrering i Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador (STRADA) samt skadeprevention. 

Samarbetspartners