Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar som anordnas av arbets- och miljömedicin i Umeå.

Tisdagsseminarium hösten 2021

Digitala seminarier riktade till framför allt ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, men öppna för alla intresserade. Ett samarrangemang mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå.

Plats: Teams - uppkoppling sker via denna länk 

Tid: Tisdagar kl. 13-14

Program: Klicka här för höstens program