Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar som arbets- och miljömedicin Umeå anordnar eller medverkar i.

För NorBet:s utbildningar, se NorBet blogg.

Webbinarium om tjänstbarhetsbedömningar, 2 december 2021

Inbjudan

Digital utbildning om hand-armvibrationer, 27 oktober 2021

Inbjudan

 

 

Tisdagsseminarium

På tisdagar kl. 13.00-14.00 erbjuder de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå digitala utbildningar på olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock välkomna!

Program hösten 2021

Uppkoppling via Zoom - https://uu-se.zoom.us/j/64770990934