Tidigare utbildningar

Här finns utbildningar som arbets- och miljömedicin har anordnat tidigare samt presentationer/kursmaterial från vissa av utbildningarna.

Tisdagsseminarium, våren 2021

Digitala seminarier riktade till framför allt ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, men öppna för alla intresserade. Ett samarrangemang mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå.

Program våren 2021

Hälsokonsekvenser vid värmeböljor, webbinarium 2021-05-26

Inbjudan/program

Introduktion (Bertil Forsberg)

Presentation (Karl Forsell)

Presentation (Ida Knutsson)

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 2021-05-20--21

All information om Vårmötet finns på webbplatsen: varmote2021.se

NorWeb webbinarium, 2021-05-06

Information på NorBet blogg

Effekter på luftkvalitet och hälsorisker vid skogsbränder, webbinarium 2021-04-29

Inbjudan/program

Webbutbildning i digital arbetsmiljö 2021-04-22

Information på NorBet blogg

NorWeb: Vägen till framgångsrik teamutveckling 2021-03-11

Information på NorBet blogg

Nätverksträff för ergonomer 2021-02-26

Inbjudan/program

NorWeb: OSA vid distansarbete 2021-02-18

Information på NorBet blogg

Behovet av åtgärder för renare luft i norrländska städer, webbinarium 2021-02-11

Inbjudan/program

Tisdagsseminarium, hösten 2020

Digitala seminarier riktade till framför allt ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, men öppna för alla intresserade. Ett samarrangemang mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå.

Program hösten 2020

Utbildning för studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor i Norrbotten, digitalt, 2020-12-07

Inbjudan

Webbutbildning i digital arbetsmiljö, 2020-11-17

Information på NorBet blogg

Spirometri, Umeå, 2020-09-22

Program

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, digitalt, 2020-09-07

Inledning (Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå)

Riskbedömning av handintensivt arbete (Peter Palm, arbets- och miljömedicin Uppsala)

Medicinska kontroller - hur gör man? (Kristina Eliasson, arbets- och miljömedicin Uppsala)

MKA-HIA: Vilka erfarenheter har ergonomer? (Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå)

Hur kan COM-B användas vid återkoppling och åtgärder vid MKA-HIA? (Gunilla Dahlgren)

 

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Luleå, 2019-12-03

Inbjudan/program

Fortbildning Hand-armvibrationer, Luleå, 2019-12-04

Program

Fortbildning Hand-armvibrationer, Sundsvall, 2019-11-06

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Umeå, 2019-09-23

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2019-09-10

Presentation: Tandläkarprojektet (Tina Rönnlund Borg)

Presentation: Synergonomi (Per Nylén)

Presentation: Impingement (Gunilla Dahlgren)

Ventilation och inomhusmiljö, Luleå, 2019-05-22

Presentation (Berit Edvardsson)

Presentation (Lars Ekberg)

SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem (Lars Ekberg)

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Luleå, 2019-05-21

Introduktion LSJ 190521

Kognition_Promotiva aspekter MN

Kognitiv ergonomi SN

Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar

Rehabilitering kogn funktion LSJ 190521

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Referenslista kognitiv utbildning

Internseminarium: Arbete i aktivitetsbaserade kontor, 2019-05-14

Arbete i kontor 190514, Lisbeth Slunga Järvholm

Spirometri, Umeå, 2019-05-07

Presentation (Helén Bertilsson)

Presentation (Martin Andersson)

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Umeå, 2019-04-02

Introduktion (Lisbeth Slunga Järvholm)

Kognition Promotiva aspekter (Maria Nordin)

Presentation kognitiv ergonomi (Sofia Nordin)

Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar (Ingela Aronsson)

Rehabilitering kognitiv funktion (Lisbeth Slunga Järvholm)

Rehabilitering kognitiv funktion (Ingela Aronsson)

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Referenslista kognitiv utbildning

Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare, 2019-03-21

Presentation: Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare

Hälsoeffekter av svetsning, Umeå, 2019-02-28

Presentation: Hälsoeffekter av svetsning, Umeå

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall 2019-02-12 och Östersund 2019-02-13

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Introduktion, Lisbeth Slunga Järvholm

Kognition: Promotiva aspekter, Maria Nordin

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Kognitiv ergonomi, Sofia Nording

Kognitiv funktion, nedsättningar, utredning

Referenslista kognitiv utbildning

Rehabilitering kognitiv funktion, Lisbeth Slunga Järvholm

Rehabilitering kognitiv funktion

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2019-02-12

ADA+ Ergonomer feb 2019

HälsoSAM

Radialtunnelsyndrom

Rehabilitering nackbesvär

Hälsoeffekter av svetsning, Sundsvall, 2018-12-06

Konferens: Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå, 2018-11-07--08

Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå 2018-11-07-–08. 

MEBA, Umeå, 2018-10-23--24

Gravida i arbete, Luleå, 2018-10-03

Presentation: Gravida i arbete (Helén Bertilsson, Ingrid Liljelind och Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå)

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2018-09-04

Helkroppsvibrationer – grundläggande (Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå)

Helkroppsvibrationer och hälsoeffekter (Jens Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet)

Äldre i arbetslivet – what’s out there (Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå)

Pensionspreferens (Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå)

Aktivitetsbaserade kontor (Viktoria Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet)

Slutrapport AKTIKON

Fukt i byggnaden, Östersund, 2018-05-22--23

 Fukt och inomhusmiljö (Berit Edvardsson, arbets- och miljömedicin Umeå)

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder (Bo Glas, yrkesdermatologen Nus)

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel (Bo Glas, yrkesdermatologen Nus)

SWESIAQ-modellen (Bo Glas, yrkesdermatologen Nus)

Kap 1 – Fukt allmänt och fukt i luft (Anders Jansson, RISE)

Kap 2 – Fukt i material och fukttransport (Anders Jansson, RISE)

Kap 3 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1 (Anders Jansson, RISE)

Kap 4 – Tolkning av uppmätta värden och analyser (Anders Jansson, RISE)

Kap 5 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2 (Anders Jansson, RISE)

Kap 6 – Fuktskador och åtgärder (Anders Jansson, RISE)

Kap 7 – Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen (Anders Jansson, RISE)

Hand-armvibrationer, Östersund, 2018-04-18

Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Umeå, 2018-04-10

ADA+ (Therese Eskilsson, Tina Mårdvall, Sofia Nording, stressrehabiliteringen Västerbotten)

ADA+ (Lisbeth Slunga Järvholm (arbets- och miljömedicin Umeå)

Spirometri, Umeå, 2018-02-21

Spirometri FHV (Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå)

Spirometri (Helén Bertilsson, arbets- och miljömedicin Umeå)

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Sundsvall, 2018-02-06

Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta (Thomas Torstensson, Länssjukhuset Sundsvall)

Vibrationer och kyla (Daniel Carlsson, Länshälsan Sundsvall)

Vibrationsstickan Ergoarmmeter (Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå)

Handintensivt arbete (Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå)

Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Sundsvall 2018-01-23 samt Östersund 2018-01-24

ADA+ Sundsvall/Östersund (Lisbeth Slunga Järvholm, arbets- och miljömedicin Umeå)

ADA+ Sundsvall/Östersund (Therese Eskilsson, Sofia Nording och Maud Steneberg, stressrehabiliteringen Västerbotten)

Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, Umeå, 2017-11-15--16

Höstmöte AMM, Umeå 2017-11-15–16

Fukt i byggnaden, Luleå, 2017-10-18--19

Presentation Arbets- och miljömedicin Umeå (Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin Nus)

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder (Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen Nus)

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel (Bo Glas, yrkes- och miljödermatologen Nus)

SWESIAQ-modellen (Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen Nus)

Kap 1: Fukt allmänt och fukt i luft (Anders Jansson, RISE)

Kap 2: Fukt i material och fukttransport (Anders Jansson, RISE)

Kap 3: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1 (Anders Jansson, RISE)

Kap 4: Tolkning av uppmätta värden och analyser (Anders Jansson, RISE)

Kap 5: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2 (Anders Jansson, RISE)

Kap 6: Fuktskador och åtgärder (Anders Jansson, RISE)

Kap 7: Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen (Anders Jansson, RISE)

Hand-armvibrationer, Kiruna, 2017-10-11

Ventilation och inomhusmiljö, Umeå, 2017-09-28

Introduktion ventilation och inomhusmiljö (Berit Edvardsson, Klinisk miljömedicin)

Presentation ventilation och inomhusmiljö (Lars Ekberg, CIT Energy Management AB)

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Luleå, 2017-09-05

Presentation: Genus (Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet)

Utbildningar 2016

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Luleå, 2015-10-26

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Sundsvall, 2015-10-19

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Umeå, 2015-02-11

Fortbildning Arbetsliv & hälsa, Höga kusten, 2014-11-05

Hälsa i arbete med oregelbundna arbetstider - kost, sömn, stress, återhämtning och hälsoeffekter, Örnsköldsvik, 2014-10-21

Fortbildning Arbetsliv & hälsa, Piteå, 2014-09-24

Spirometri, Umeå, 2014-03-25

Inbjudan

Hälsa i arbete med oregelbundna arbetstider - kost, sömn, stress, återhämtning och hälsoeffekter, Umeå, 2014-02-17

Spirometri, Piteå, 2013-11-06

Inbjudan