Tidigare utbildningar

Här finns utbildningar som arbets- och miljömedicin har anordnat tidigare samt presentationer/kursmaterial från vissa av utbildningarna.

NorWeb webbinarium, 2021-05-06

Information om webbinariet på NorBet blogg

Effekter på luftkvalitet och hälsorisker vid skogsbränder, webbinarium 2021-04-29

Program

Webbutbildning i digital arbetsmiljö 2021-04-22

Information om utbildningen finns på NorBet blogg

NorWeb: Vägen till framgångsrik teamutveckling 2021-03-11

Läs mer om webbinariet via NorBet blogg

Nätverksträff för ergonomer 2021-02-26

Program nätverksträff

NorWeb: OSA vid distansarbete 2021-02-18

Läs mer om webbinariet via NorBet blogg

Behovet av åtgärder för renare luft i norrländska städer, webbinarium 2021-02-11

Inbjudan till miljömedicinskt webbinarium

Digitala seminarier för ST-läkare, hösten 2020

Digitala seminarier för ST-läkare hösten 2020

Utbildning för studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor i Norrbotten, digitalt, 2020-12-07

Mer information om utbildningen

Webbutbildning i digital arbetsmiljö, 2020-11-17

NorBet anordnade en halvdagsutbilning i hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Presentationer från utbildningen finns på NorBet:s webbplats under fliken Utbildning.

NorBet webbplats

Spirometri, Umeå, 2020-09-22

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, digitalt, 2020-09-07

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Luleå, 2015-10-26

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Sundsvall, 2015-10-19

Fortbildning Arbetsliv och hälsa, Umeå, 2015-02-11

Fortbildning Arbetsliv & hälsa, 2014-11-05

Fortbildning Arbetsliv & hälsa, 2014-09-24

Spirometri, 2014-03-25

 Hälsa i arbete med oregelbundna tider - kost, sömn, stress, återhämtning och hälsoeffekter, Umeå, 2014-02-17

Spirometri, 2013-11-06