Vårmöte 2020

Den 14-15 maj 2020 hålls arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå. Mötet arrangeras årligen, varje gång på olika platser i landet. Tema för årets vårmöte är hållbarhet och under dagarna får vi lyssna till föreläsningar som avhandlar allt från ett hälsosamt arbetsliv till en hälsosam planet.

Björkgrenar hänger ner över ett vattendrag

Temat för vårmötet 2020 är HÅLLBARHET

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. 

Anmäl dig på www.varmote2020.se

 

Viktiga Datum

  • Anmälan öppnar

28 oktober 2019

  • Sista dag för Early Bird

31 januari 2020

  • Sista dag för anmälan av Poster

28 februari 2020

  • Antagningsbesked Poster

13 mars 2020

  • Anmälan stänger

30 april 2020


Konferensen äger rum på Umeå Folkets hus

 

Tillbaka till nyhetslistan