Kommunsamverkan

I september 2013 tog Västerbottens kommuner över ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år, från regionen.

I avtalet mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten kan du läsa mer om vad det innebär. Under rubriken Styrdokument till höger, hittar du avtalet samt länkar till andra styrande dokument inom området.