Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

I Västerbottens län kan barn och ungdomar från och med två års ålder välja vilken tandklinik de vill gå till.

Styrande riktlinjer och stödjande vårdprogram för tandvårdsverksamheten kommer att uppdateras inom kort.

Styrande riktlinjer

Stödjande vårdprogram

Hälsoval tandvård barn och unga vuxna

Från och med 1 januari 2022 införs hälsoval inom allmän tandvård för barn och unga vuxna, 3-23 år. 

Det innebär att barn och unga vuxna har rätt till fritt val av vårdgivare som har ett avtal med Region Västerbotten. 

Den 7 september 2021 beslutar Regionstyrelsen om förfrågningsunderlaget för Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Det innefattar Uppdrag och Regler, Ersättningsmodell, Uppföljningsplan, Avtalsmall, Föreskrifter för ansökan och Blankett för ansökan.

Efter beslutet kan privata vårdgivare ansöka om att bli utförare inom Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Regionstyrelsen kommer att besluta om att godkänna alla vårdgivare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och avtal tecknas därefter. De nya avtalen kommer att gälla från och med 1 januari 2022. 

Bedömningstandläkare
Telefon
090-785 71 95