Lagar och föreskrifter

Övrigt

Umeå-modellen

Socialstyrelsen kräver att vattnet i dentala unitar ska uppfylla de mikrobiologiska kvalitetskrav som gäller för dricksvatten (LIVSFS 2005:10). Ett av flera sätt att uppnå kvalitetskravet är att använda den så kallade Umeå-modellen. Den har använts vid Tandläkarhögskolan i Umeå i mer än 20 år och finns ingående beskriven i Tandläkartidningen (2006/11).

Desinfektion av vattennsystemet i dentala unitar enligt Umeå-modellen