NYHETER 2023-05-12

Förändringar kring öppethållande vid Malå sjukstuga från och med vecka 23

Från och med måndag den 5 juni blir det förändringar kring öppethållande och tillgänglighet till Malå sjukstuga. Till följd av personalbrist stängs tills vidare Malå sjukstugas fyra akutvårdsplatser som ligger i anslutning Malå kommuns särskilda boende Tjamstagården.

Bild på inloggningssidan för 1177 direkt

 – Vi är helt beroende av sjuksköterskor och undersköterskor för att ha öppet vår akutvårdsavdelning dygnet runt samt upprätthålla akutuppdraget. Det här ett läge som ingen av oss har velat hamna i och vi beklagar att våra invånare får en försämrad tillgänglighet till akutvård på orten. Vi har gjort vad vi kunnat för att för att försöka rekrytera och hitta alternativa lösningar med hyrpersonal för att trygga dygnet runt-verksamheten, men tyvärr har vi inte lyckats, säger Rebecca Lindahl avdelningschef och tillförordnad verksamhetschef vid Malå sjukstuga.

Öppethållande och kontaktvägar 

Från och med vecka 23 kommer Malå sjukstuga vara öppen precis som vanligt på vardagar klockan 8.00–17.00. Vid akuta ärenden får man hjälp på sjukstugan vardagar klockan 07.00–21.00 samt på lördagar och söndagar, klockan 08.00–17.00. 

Övriga tider hänvisas patienter i första hand till att besöka webbplatsen 1177.se, ringa telefonnummer 1177 eller använda tjänsten 1177 direkt. Vid mer akuta ärenden, allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom, till akutmottagningen på Lycksele lasarett. Om det är fara för livet, ring 112.

Förändringarna i öppethållande gäller tills vidare, men ambitionen är att kunna öppna dygnet runt-verksamheten igen.

– Vi saknar idag förutsättningar att bemanna upp med egna undersköterskor och sjuksköterskor med egna medel, men förhoppningen är att det på sikt ska gå att få till en hållbar lösning, säger Rebecca Lindahl.

Gör så här för att söka vård i Västerbottens län

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:  

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral eller sjukstuga genom att ringa eller logga in på 1177.se.
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och hjälp vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt där appar finns.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.  

Vi ber dig att inte söka vård på flera ställen samtidigt då det ökar kötiderna för alla. 

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Tillbaka till nyhetslistan