NYHETER 2022-12-19

Fördjupad inskolning för undersköterskor skapar trygghet i arbetet

Sedan hösten 2022 erbjuder Centrum för anestesi, operation och intensivvård alla sina nyanställda undersköterskor fördjupad inskolning. Det innebär minst nio veckors inskolning med ett efterföljande utbildningsår med föreläsningar och praktiska övningar som individanpassas efter kunskap och behov.

Matilda Nordén Fällman i vårdkläder visar upp hjärtstoppcykeln på intensivvårdsavdelningen i Umeå.
Matilda Nordén Fällman visar upp hjärtstoppcykeln på intensivvårdsavdelningen. Foto: Linn Johansson

Utbildningsåret för undersköterskor är en gemensam satsning mellan intensivvårdsavdelningen (Iva), neurointensivvårdsavdelningen (Niva), thoraxintensivvårdsavdelningen (Thiva) och postoperativa avdelningen (Post-op) på Norrlands universitetssjukhus.

Karin Jonsson som är sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, Iva, i Umeå ser positivt på detta och att ledningen har lyssnat på de signaler som den egna och andra enheter har skickat.

– Det känns bra att vi har fått möjlighet att frigöra resurser och prioritera den här utbildningen. Det kan se olika ut hur redo man känner sig som nyanställd efter avslutad inskolning. Tack vare detta kan vi säkerställa att alla får en tillräcklig introduktion och att man känner sig mer trygg i sitt arbete. Det är även ett bra tillfälle att skapa nätverk mellan andra avdelningar.

En avdelning för både gröngölingen och veteranen

Matilda Nordén Fällman har jobbat som undersköterska på Iva i snart ett år och är en av de första som får den fördjupande inskolningen. Det är även hennes allra första undersköterskejobb.

– Iva är kanske inte den första arbetsplatsen som folk tänker på när de ska söka sitt första jobb inom vård och omsorg, eftersom det är en avdelning med svårt sjuka patienter och mycket teknisk utrustning. Men du kan faktiskt vara helt nyexaminerad när du kommer hit. Du får mycket utbildning och handledning på plats. Att jobba som undersköterska på Iva passar helt enkelt både gröngölingen som är villig att lära sig mer och den rutinerade som är ute efter en utmaning, säger Matilda Nordén Fällman.

Gemensam utbildning skapar nätverk

Den fördjupande inskolningen stäcker sig över totalt ett år med sammanlagt sex träffar och kan påbörjas när som helst under året. Träffarna innehåller både föreläsningar och praktiska övningar. Varje tillfälle träffar man andra nyanställda undersköterskor från Iva, Niva, Thiva och Post-op.

– På träffarna går vi igenom olika områden med specialister. Det kan till exempel vara respiration, cirkulation, utrustning och maskiner, hygien och patientsäkerhet. Det är högt i tak på avdelningen och alla har en ödmjukhet kring att det är ständigt lärande, ingen fråga är för dum för att ställas, berättar Matilda Nordén Fällman.

Handledare och teamet finns där som stöd

Som nyanställd har man en huvudhandledare men får gå bredvid flera olika undersköterskor på avdelningen. Först går man helt bakom, sedan får man ta ansvar för en patient själv och sista steget är att prova på att ha hand om två patienter själv – vilket är standard på avdelningen.

– Vi jobbar i team och jag känner verkligen att min kompetens värdesätts lika mycket som alla andra yrkesroller i teamet. Det bästa är blandningen mellan att jobba strukturerat och akut. Exempelvis när det blir hjärtstopp på sjukhuset och vi rycker ut med vår hjärtstoppscykel, säger Matilda Nordén Fällman och visar upp cykeln.

– Efter 13 år inom service-branschen kände jag att det var dags att byta bana, och jag ångrar inte en dag att jag gjorde det. Det är så läckert att jobba inom vård och omsorg och på Iva, avslutar hon.

 

Tillbaka till nyhetslistan