NYHETER 2022-12-14

Förlossningen i Lycksele håller fortsatt stängt till den 23 januari

På grund av fortsatt stora svårigheter att rekrytera barnmorskor samt dessutom gynekologer, tvingas förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett att fortsätta hålla stängt efter julhelgerna för att öppna igen måndag den 23 januari. Berörda gravida hänvisas till Skellefteå och Umeå.

Sedan tidigare finns ett beslut att hålla stängt vecka 51 och 52. Under dessa veckor samt under vecka 1 finns dock jourhavande barnmorska samt gynekolog på plats i Lycksele för att kunna ta hand om akuta behov och akuta förlossningar. Under vecka 2 och 3 finns ingen läkare att tillgå och därmed kan ingen förlossning eller akut gynekologi genomföras i Lycksele under de veckorna.

– Vi skulle i så fall inte uppfylla kraven på patientsäkerhet. Det måste finnas tillgång till en gynekolog så att vi klarar av att hantera de akuta situationer som kan förekomma. Detta gäller alltså även akuta gynekologiska tillstånd vilka även de måste hänvisas till kusten, säger Olov Grankvist, verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten.

Svårt att rekrytera personal

Förlossningsavdelningen på Lycksele har brottats med bemanningsproblem sedan en längre tid. Utöver svårigheten att rekrytera barnmorskor i tillräcklig grad ser man nu också utmaningar i bemanningen av gynekologer. Personal från Umeå och Skellefteå har arbetsroterats till Lycksele för att täcka upp vakanta arbetspass, men det påverkar robustheten i bemanningen för hela länets förlossningsverksamheter.

– Läget är väldigt tufft och det sliter hårt på våra medarbetare. Nu har vi efter samråd med hälso- och sjukvårdsledningen beslutat att hålla fortsatt stängt fram till den 23 januari. Det är förstås väldigt beklagligt. Vi har försökt på alla vis och att hitta en lösning, men vi får inte till en tillräcklig bemanning i Lycksele för den här perioden helt enkelt, säger Olov Grankvist, verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten.

Precis som vid tidigare neddragningar av verksamheten hänvisas födande till förlossningsavdelningarna i Skellefteå och Umeå. Nytt för vecka 2 och 3 är att även akuta gynekologiska tillstånd hänvisas dit.

Berörda gravida kontaktas

De gravida i södra Lappland som kan beröras av stängningen kontaktas nu av förlossningspersonalen i Lycksele med information om hur det kommer att fungera med deras förlossningar och hur de kan förbereda sig.

– Vi förstår att det påverkar dem och kan skapa oro. Det är inget lätt beslut att fatta men det är nödvändigt i det här läget. Det vi alla vill är att ha en kontinuerlig och god bemanning så att vi kan ha öppet alla våra tre förlossningsenheter precis som vanligt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Extra stöd i åtgärdsplanen

Som ett led i att stärka handlingsplanen har regiondirektör Tommy Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, gett i uppdrag till två utredare att bland annat utvärdera om det finns några ytterligare åtgärder för att undvika en neddragning. Uppdraget ska återrapporteras senast den 9 januari.

 

Tillbaka till nyhetslistan