Förrum på intensiven i Skellefteå

På intensivvårdsavdelningen vid Skellefteå lasarett finns ett nytt förrum till två salar för patienter med covid-19. – Vi kommer att ha två permanenta salar för patienter som har behov av isoleringsvård, säger avdelningschef Annika Bäckström.

Förrum i Skelleftëå
Annika Bäckström, avdelningschef vid intensivvårdsavdelningen i Skellefteå och ST-läkare Emelie Lindqvist ser fram emot att kunna använda det nya förrummet Foto: Per Strömbro

Den nuvarande intensivvårdsavdelningen byggdes 1983 och de befintliga isoleringssalarna är för trånga för dagens behov och krav på intensivvård.

– Innan coronapandemin hade vi inte så stora behov av isoleringssalar. Men till hösten planerar vi för att bedriva en normal operationsverksamhet på lasarettet, då kan vi inte sköta patienter med covid-19 på uppvakningen. Då behövs de här två salarna på IVA, säger Annika Bäckström.

Byggnationerna av det nya förrummet till de två vårdsalarna påbörjades i april och ska vara färdigt att användas i början av juni.

Tillbaka till nyhetslistan