Allmäntandläkare med forskningsuppdrag sökes

För att öka kvalitetsarbetet och forskningsaktiviteten i allmäntandvården söker nu Folktandvården Västerbotten efter allmäntandläkare som ska prova på forskning.

Pernilla Lundberg
– Region Västerbotten är bland de första i landet med att erbjuda en allmäntandläkartjänst med forskningsprojekt under vetenskaplig handledning, förklarar Pernilla Lundberg. Foto: Umeå universitet

Denna pilotsatsning i Region Västerbotten innebär en unik möjlighet för tandläkare att, inom ramen för en allmäntandläkartjänst och med kompetenta handledare, få möjlighet att arbeta med ett tydligt kvalitets- eller forskningsprojekt.

– Vi hoppas att någon av tandläkarna sedan väljer att forskarutbilda sig vid universitetet, för vi behöver fler allmäntandläkare som forskningsledare, säger Pernilla Lundberg, professor, övertandläkare och FoU-chef i Folktandvården Västerbotten.

Forskningsintresse

Alla med tandläkarlegitimation med ett uttalat intresse för forskning, samt de som redan har en tandläkartjänst i Region Västerbotten, kan söka tjänsten som FIA-tandläkare, allmäntandläkare med forskningsuppdrag.

– I tjänsten ingår också att under ett till två år arbeta med ett kliniknära projekt på 20 procent, förklarar Pernilla Lundberg.

Erfaren handledning

En FIA-tandläkare får handledning av en erfaren forskare och efter ett år utvärderas projektarbetet och det finns möjlighet till ett års förlängning. De får också möjlighet att gå kurser som är relevanta för projektet.

– Styrgruppen för projektet presenterar några olika projekt och tillsammans med verksamhetschef och FIA-tandläkaren väljs ett projekt ut, säger Pernilla Lundberg.

Först i landet

Region Västerbotten är bland de första i landet med att erbjuda detta koncept med väldefinierade kliniska forskningsprojekt under vetenskaplig handledning, inom ramen för en allmäntandläkartjänst

– Om projektet faller väl ut och permanentas kan det leda till att tandvårdsinsatserna i Region Västerbotten blir ännu bättre och i förlängningen också till att munhälsan förbättras hos befolkningen, säger Pernilla Lundberg.

Fakta: Sista Sista ansökningsdag är onsdag den 12 februari.

Tillbaka till nyhetslistan