Astmasjuka barn blir oftare lågutbildade som vuxna

Att vara astmasjuk som barn kan kopplas till låg utbildning och låg inkomst senare i livet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Astma och utbildningsnivå kan ha en koppling, visar en ny studie. Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos

– Det verkar finnas en ond cirkel där låg socioekonomisk status hos både barn och vuxna medför ökad risk för luftvägssjukdomar, samtidigt som dessa sjukdomar är kopplade till låg utbildning, låg inkomst och livsstilsfaktorer som rökning, övervikt och arbete i damm och rök, säger Christian Schyllert, doktorand vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Christian Schyllert, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har studerat hur faktorer som utbildning, yrkesval och inkomst är kopplade till luftvägsproblem. Det gick att se att astma som debuterat före tolv års ålder kan relateras till låg utbildningsnivå i ung vuxen ålder.

Riktade insatser

Att tjäna lite som vuxen visade sig i sin tur skapa större risk för luftvägsproblem än att enbart ha låg utbildning. Detta samband var särskilt tydligt bland kvinnor.

– Med förbättrad kunskap om sambanden mellan luftvägsbesvär och socioekonomisk status kan man bättre rikta insatser för att förebygga och behandla sjukdomen, säger Christian Schyllert.

 

Tillbaka till nyhetslistan