NYHETER 2019-08-23

Barnstudien Northpop växer norrut

Från och med i höst kommer föräldrar som väntar barn i Skellefteå att bjudas in till den stora hälsostudien Northpop. Det är en långtidsstudie på barns hälsa, där just nu 3 000 västerbottniska familjer deltar.

– Det blir ett lyft att vi nu också får med Skellefteå. Resultaten blir mer tillförlitliga ju fler som deltar och syftet med studien är att spegla hela Västerbotten, säger Magnus Domellöf, barnläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid Umeå universitet.

han är huvudansvarig för Northpop, som fokuserar på risk- och friskfaktorer hos barn och vad det får för effekter längre fram i livet. Studien, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten, följer deltagarna under flera år.

Frivilligt att delta

Blivande föräldrar bjuds in att frivilligt delta i studien. Prover och hälsodata samlas in vid ordinarie hälsokontroller fram till dess att barnet är sju år. Det kompletteras med enkäter bland föräldrarna om kost- och levnadsvanor.

– På så vis skapas ett unikt material för forskning som kan öka kunskapen om såväl ärftliga som miljömässiga faktorer som tidigt bidrar till bland annat allergier, astma, fetma, karies och ADHD senare i livet, säger Christina West, barnläkare och forskningsansvarig för Northpop.

Northpop startades upp 2016 och har fram till nu inkluderat mammor, pappor och barn i Umeå, men tanken är att få med hela Västerbotten.  

– Ytterligare en milstolpe är passerad när vi nu har kommit upp i 3 000 deltagande familjer. I och med att vi får ett större geografiskt upptagningsområde räknar vi med att öka takten mot målet att få med 10 000 familjer från hela länet i studien, säger projektkoordinator Richard Lundberg.

 

Tillbaka till nyhetslistan