NYHETER 2021-04-26

Flera prioriterade grupper kan nu vaccineras i Västerbotten

Från och med idag inleds fas 3 i Västerbotten. Nu kan även personer födda 1957–1961 boka tid för vaccination. För personal i prioriterade verksamheter inom slutenvården samt LSS och personlig assistans återupptas vaccinationerna denna vecka.

– Nu kan vi äntligen påbörja vaccinationerna i fas 3 i Västerbotten! Först ut är personer födda 1957–1961. Det sker samtidigt som vi återupptar vaccinationerna av prioriterad personal inom slutenvården och personal inom LSS och personlig assistans, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i regionen. 

Volymerna vaccin som inom de närmaste veckorna kommer till länet är så pass stora att flera prioriterade grupper kan få vaccin.  

Du som är född 1961 eller tidigare bokar tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till valfri hälsocentral. Tid för vaccination på central vaccinationsmottagning i Umeå eller Skellefteå bokas på samma sätt. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid. Nya tider för vaccination erbjuds utifrån varje veckas leveransbesked. Om tiderna är slut kan man försöka igen senare. 

Regionen har fått synpunkter från invånare som har upplevt det svårt att boka tid på 1177.se. Därför har en ny sida skapats, med tydligare information om hur man bokar tid och direktlänkar till varje vaccinationsmottagnings och hälsocentrals e-tjänst för bokning av vaccination mot covid-19.  

– Det är viktigt att bokningsprocessen är tillgänglig och enkel. Vi har lyssnat på invånarnas synpunkter och denna sida är ett steg i att ytterligare utveckla servicen, säger Ronny Lestander.  

Personalvaccination återupptas 

Efter en dryg månads uppehåll återupptas också personalvaccinationerna i veckan. Inom Region Västerbotten kommer personal inom prioriterade verksamheter i slutenvården att vaccineras på sin arbetsplats.

Personal inom LSS och personlig assistans vaccineras på hälsocentral eller vaccinationsmottagning. Personal som är födda 1962 eller senare bokar tid genom att ringa en hälsocentral eller får tid för vaccination via sin arbetsgivare. Till vaccinationen behöver man ha med id-kort eller annat som styrker anställning.   

Vaccination vägen framåt 

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 

 Alla godkända vacciner mot covid-19 har genomgått noggranna säkerhetskontroller, precis som alla andra vacciner. Det är vanligt att man får milda biverkningar efter en vaccination, men de allvarliga biverkningar som rapporterats är väldigt ovanliga. Risken att bli svårt sjuk i covid-19 är betydligt större. Inte minst för den som är äldre, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare 

Första delmålet uppnått 

Vaccinationerna i fas 1 i länet är slutförda. Av alla personer 65 år och äldre har 85 procent fått minst en dos vaccin. Det innebär att Region Västerbotten redan nu nått det nationellt uppsatta delmålet att 80 procent av befolkningen över 65 år ska ha fått minst en dos vaccin före 16 maj.  

 Vi har en hög vaccinationsvilja i länet och en väl fungerande vaccinationsverksamhet. Jag är glad och stolt över att vi kommit så långt i processen, säger Ronny Lestander.  

Boka tid för vaccination direkt på 1177.se/vasterbotten/vaccination-covid-19 

På 1177.se finns också instruktionsvideos och guider för att hitta rätt inom e-tjänsterna, se vilka grupper som kan boka tid för vaccin just nu, preliminär tidplan och information om vad som sker före, under och efter din vaccination. 

Tillbaka till nyhetslistan