NYHETER 2020-12-02

Forskningsprojekt i Norrland får dela på över 2 miljoner

Norra sjukvårdsregionen ger 2,2 miljoner kronor till klinisk forskning 2021. Bland annat ges anslag till forskning om stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning.

Forskning på bland annat stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning ges anslag 2021. Foto: Mostphotos

Till det kommer även 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Norra sjukvårdsregionen (Region Västerbotten, Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, och Region Västernorrland) har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Nyttan för patienterna viktig

Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna.

Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva, där utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

16 forskningsprojekt får anslag

För 2021 har 27 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 16 projekt, varav 2 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet den 25 november. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

Forskningsprojekt Visare Norr 2021.pdf

Tillbaka till nyhetslistan