Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Region Västerbotten i södra Lappland.

Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

GMC:s uppdrag är att arbeta med utbildning, utveckling och forskning inom fyra områden:

  • landstingskommunala samverkansprojekt
  • sjukstugemodellen
  • distansöverbryggande teknik i vården
  • samisk hälsa.