Lärande frukost och luncher

Verksamheten är bred i regionen. Det märks i vårens utbud av Lärande frukost och luncher där vi bland annat får veta mer om forskning kring förlossningsskador, födoämnesallergier, karies och bukspottkörtelcancer.

Lärande luncher och kaféer

Region Västerbotten arrangerar varje termin populärvetenskapliga föredrag om forskning och utveckling. I Umeå samarbetar vi med medicinska fakulteten vid Umeå universitet, i Skellefteå med Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå och i Lycksele med Medicinkonsulten.

Se föredragen från Lärande frukost och fler filmer om forskning och innovation på Region Västerbotten Play.

 

Lärande luncher i Skellefteå hösten 2019

Program för höstterminens föreläsningar.

Cecilia Stenström Forskningskommunikatör
E-post
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se