Lärande luncher och frukost är tillbaka

Våra populärvetenskapliga föredrag om medicinsk forskning flyttar från lunchtid till morgonen - och heter nu Lärande frukost i Umeå. I Skellefteå fortsätter vi som tidigare med Lärande luncher.

Uppdatera kalendrarna! För nu är vårens program i Umeå och Skellefteå klara.

Missa inte de kostnadsfria föredragen om medicinsk forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. De kostnadsfria föredragen vänder sig till alla som är intresserade och visas efteråt på regionvasterbotten.se

Luncher blir frukost i Umeå

I Umeå byter lärande luncher lokal och tid och håller nu till på Ordenshuset på Skolgatan i Umeå.

Konceptet är detsamma som tidigare och i vår blir det ett fullspäckat schema om medicinsk forskning och innovation. Skillnaden i upplägget är att vi byter från lunch till frukost. Efter varje föreläsningstillfälle finns tid för frågor och mingel.

Föredragen filmas och kan ses på regionvasterbotten.se

Program för våren 2019

Lärande luncher i Skellefteå, Restaurang Arken, Stationsgatan 18

  • 6 februari Sömnskola, Stina Öberg, ST-läkare, psykiatri
  • 27 februari Andlighet och religiositet bland de allra äldsta, Catharina Norberg, disputerad universitetsadjunkt
  • 27 mars Nya behandlingsmöjligheter vid reumatiska sjukdom, Evy Björnehall, specialistläkare reumatologi
  • 24 april Födoämnesallergier, Stig Örjestad, överläkare barnkliniken

Lärande frukost i Umeå, Ordenshuset, Skolgatan 48

  • 22 feb Att skapa världens smartaste tandklinik Eva Mårell-Olsson, projektägare Folktandvården Idun och universitetslektor
  • 22 mars Svårbehandlad karies – immunbrist eller för mycket godis? Nicklas Strömberg, övertandläkare och professor
  • 5 april Familjär svimning – ovanligt vanligt i Norrland Annika Rydberg, professor
  • 26 april När det brister – att leva med svår förlossningsskada Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor
Tillbaka till nyhetslistan