NYHETER 2019-10-02

Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, som flera år i rad utnämnts till bästa universitetssjukhus i landet, ansvarar för specialistsjukvård för knappt 900 000 invånare inom ett område som omfattar drygt halva Sveriges yta. Här bedrivs omfattande forskning och utbildning i samarbete med Umeå universitet och en rad andra akademier.

Article in English

Sedan 2009 kan läkarstudenter vid Umeå universitet göra den kliniska delen av utbildningen i Luleå, Sundsvall och Östersund och inte som tidigare bara i Västerbotten. En bredd på den kliniska erfarenheten under utbildningen gynnar hela norra Sverige. Hösten 2018 startade Umeå universitets läkarprogram ett glesbygdsmedicinskt spår på prov. Det innebär att studenterna under terminerna 5–11 kan fördjupa sig inom glesbygdsmedicin. De får då göra regelbundna kliniska placeringar vid sjukstugan i Storuman och på Lycksele lasarett. 

Effektiv samverkan

Universitetssjukhuset sammanbetar med Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett och kan koncentrera vård som ges sällan på ett av länets tre sjukhus för att använda resurserna på bästa sätt. Patienter som behöver vård ofta ska få den så nära hemmet som möjligt. Det kan i vissa fall betyda att patienten använder distansöverbryggande teknik för sitt läkarbesök eller för att ta prover.

Region Västerbotten satsar tre miljarder kronor kommande år på att modernisera och utveckla sjukhuset genom omfattande renoveringar och nybyggnationer. De två andra sjukhusen moderniseras också för att kunna möta invånarnas förväntningar på god vård och medarbetarnas behov av god arbetsmiljö.

För att värna och utveckla spetskompetensen gör Region Västerbotten särskilda satsningar inom åtta så kallade profilområden. Sex av dem finns vid Norrlands universitetssjukhus och två är regionsövergripande. Definitionen för ett profilområde inom den högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset är att det är nationellt och internationellt framträdande i vård och forskning och att det samverkar mellan olika specialiteter. 

Profilområden vid Norrlands universitetssjukhus

  • Behandling av plexus brachialisskador
  • Kardiovaskulär genetik
  • Luftburna intensivvårdstransporter
  • Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
  • Strålbehandling
  • Neonatal intensivvård

Övriga profilområden i Region Västerbotten

  • Folkhälsa
  • Glesbygdsmedicin där distansöverbryggande teknik är en del av profilområdet

Innovationskliniker är ett exempel på hur Region Västerbotten utvecklar verksamheten i samverkan med näringslivet. Det är ett koncept för hur verksamheter inom hälso- och sjukvård systematiskt kan arbeta med innovation, utveckling och förändring i partnerskap som skapar mervärde – direkt i vårdens vardag.

De ska fungera som spjutspetsar i vårdens vardag och driva utvecklingen i hälso- och sjukvården. På innovationsklinikerna utvecklas, testas och utvärderas inte bara produkter, tjänster och processer utan även modeller för förändringen.

Idag finns tre innovationskliniker inom Region Västerbotten, tandvårdskliniken Idun i Umeå, en medicinavdelning på universitetssjukhuset och hälsocentralen i Bjurholm.

Ljusinredning tas med till nybygge

I samband med en renovering på en av psykiatrin vårdavdelningar samarbetade regionen med Philips och skapade en inredning där ljus och genomtänkt design ger en trygg och läkande miljö för patienterna. Den erfarenheten tas nu tillvara när det nya psykiatrihuset byggs.

 

Mer information:

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-352 47 16

Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-388 41 69

 

Tillbaka till nyhetslistan